Кратка история на шрифта. Част 1


04.10.2015 ~ МАЯ СТОЯНОВА | Източник: Кратка история на шрифта – Част 1

Етапи в развитието и изменението на формата на глифовете

(По Хайнрих Хусман)

Рисунка на възраст 30-33 000 години от пещерата Шове в Южна Франция. Източник: Donsmaps.com

От 3000 г. пр. н.е. – Писмеността на ранноисторическия период се състои от конкретни изображения. В следствие на стремеж към по-бързото им изписване, изображенията се опростяват и постепенно се превръщат в абстрактни знаци. Първоначално знаците съответстват на отделни думи, след това на срички, а по-късно на отделни звуци. Появяват се азбуки, съдържащи само съгласни (консонантно писмо), след тях се появяват писмености, включващи знаци и за съгласни, и за гласни.

До 800 г. пр. н.е. – Текстът започва да се дели на думи и изречения. Появяват се и цифрите. Възникват надписи върху камък, всичките, изписани с главни букви.

Бустрофедон. Източник: en.wikipedia.org
Бустрофедон (от старогръцки: „като волска оран“). Източник: tramvision.ru
Шумерски клинопис. Източник: wikipedia.org

Около 2900 г. пр. н.е. – Надписите се изписват от горе надолу и от дясно наляво, зигзагообразно (бустрофедон), както и от ляво надясно. Клинописът, възниква при шумерите, използва се и от вавилонците. Персите, асирийците и хетите използват клинописа, но съхраняват своя език.

Източник... Thinkstock...Guliver
Египетски йероглифи. Източник: Thinkstock/Guliver

Около 2900 г. пр. н.е. – Йероглифите, най-ранното изобразително писмо на египтяните съдържа около 500 знака, съответстващи на отделни срички и звуци. Йероглифите са изсичани върху камък, изобразявани на стени и различни предмети или изписвани на папирус.Йероглифното писмо постепенно се превръща в курсив. Редовете се изписват от горе надолу, от дясно наляво и обратно.

Йероглифи

1. Египетски йероглифи
2. Йератическа писменост
3. Демотическа писменост

Около 2600 г. пр. н.е. – Йератическото писмо възниква на основата на египетските йероглифи. В резултат на бързото изписване на знаците, изображенията им силно се опростяват и променят.

Около 700 г. пр. н.е. – Демотическото писмо е следващата степен на изменение и развитие на първоначалните йероглифни знаци. Те стават почти неразпознаваеми.

13а.Нова финикийска азбука
Финикийско консонантно писмо

1500 г. пр. н.е. – Финикийското писмо се състои от 22 знака, съоветстващи на съгласните звукове. Гласните се произнасят, но не се изписват. Посоката на писане е от дясно наляво. Все още не е изяснен произходът на това писмо. Финикийската писменост е възприета изцяло от гърците.

14.Гръцка архаична азбука
Гръцка архаична азбука

Около 1000 г. пр. н.е. – Гръцката азбука, както и финикийската преди нея, се състои само от глифове на главни букви. Знаците, използвани за означаване на финикийските съгласни, които са чужди на гръцката фонетика, гърците използвали за означаване на гласните звуци. През IV век пр. н.е. възниква йонийското писмо – най-съвършената знакова система с геометрични елементи.

531px-Anglosaxonrunes.svg
Руническа писменост. Източник: en.wikipedia.org

Около 100 г. пр. н.е. – Германското руническо писмо не оказва влияние върху развитието на азбучното писмо.

Кратка история на шрифта – Част 2

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s