Съчетаване на съвременна (българска) и традиционна (руска) кирилица в един шрифт


Следващите редове са само няколко допълващи бележки към материала на Ботьо Николчев What shall be done for Bulgarian Cyrillic .loclBGR.
Възможностите на OpenType функциите действително позволяват включването на два (и дори повече) модела на кирилица в един шрифт, но пораждат и редица въпроси, които към настоящия момент нямат универсално решение.
Първият въпрос е свързан с това кой модел кирилица да бъде използван като основен (default) в Уникод редицата uni0410:uni044F, отделена за кирилица (по подразбиране). Доколкото българската форма на кирилица все още се възприема като локален вариант, то отговорът се предполага, че следва да бъде – традиционната кирилица.
Използването на традиционната кирилица за uni0410:uni044F и на българската форма на кирилица като .loclBGR или чрез Styles Sets практически обаче ограничава достъпа на голяма част от потребителите до локалната форма на кирилица (независимо дали е българска или друга). Причината е, че голяма част от масово разпространените приложения (комерсиални или със свободен лиценз) все още не могат да се възползват от възможностите на OpenType технологията. Това се отнася на първо място до текстообработващи приложения като Libre Office (със свободен лиценз), Scribus (свободен лиценз), до Microsoft Office (преди версия 10), до QuarkXPress (преди версия 2016) и вероятно до много други приложения (без да броим тук приложенията, които се опитват да възпроизвеждат EPUB формата за електронни издания – където положението с шрифтовете е особено трагично).
В такъв смисъл от чисто практическа гледна точка остава необходимостта един и същи шрифт да има две различни разновидности – BGR и RUS. Като по мое мнение това не пречи в RUS варианта да бъде вградена българска форма на кирилицата, а в BGR варианта да бъде вградена традиционната кирилица чрез опциите .locl и Style Sets. Подобна разточителност е неизбежна, ако искаме да предоставим на всеки потребител възможността да ползва свободно едната или другата форма на кирилица.
Вторият въпрос, който се поражда, е за обхвата на българската форма на кирилица – следва ли тя да се ограничава единствено до глифовете, които са необходими за писане на български език, или може да се разпростре и към глифовете, характерни за други кирилски езици – сръбски, македонски и т.н. При ограниченото все още използване на българската форма на кирилица отговорът като че ли от само себе си клони към въздържането от разширяване.
Третият, не по-малко важен въпрос, е за четивността на българската форма на кирилица. Все още е разпространено мнението, че макар и по-красива тази форма на кирилица е по-нечетлива от традиционната. Дали действително е така, е много рано да се каже. Още повече че в автореферата към докторската дисертация на тема „Типографски дизайн на детската книга. Шрифтова разпознаваемост, яснота и ефективност в процеса на създаване на четивна грамотност в предучилищната и ранната училищна възрест“ (2015) авторката Мая Стоянова приема за водещо твърдението, че „всеки индивид чете най-добре шрифтовете, с които е свикнал“ (с. 29). Липсват достатъчно изследвания по темата, както впрочем липсват и достатъчно шрифтове с българска форма на кирилица, върху които изследванията биха могли да се разпрострат. Ето защо заслужава да бъдат посочени поне два материала:

Кръстев, Красен. Българската кирилица като знак за идентичност. – Култура, брой 20 (2812), 22 май 2015.
Стоянова, Мая. Тенденции в шрифтовия дизайн в контекста на перцептивните нарушения на четенето. – Newmedia21.eu, 16 юни 2014.

Стефан Пеев | Stefan Peev

Top ↑

If you like this site and find it useful, help us to make it better by donation.

Donate

Съвременни форми на кирилицата

Съвременна българска форма на кирилицата

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s