Начало


БОРХЕС

Хорхе Луис Борхес

Вариации
върху теми
от Борхес

Борхес има свой език: особен и неповторим. Език на виденията и мълчанието, на шепота и мълвенето. Борхесовите думи притежават особена сетивна сила: те имат цвят, аромат и мирис. Бихме могли да ги пипнем дори, ако сетивата ни не бяха така ограничени. Още…

Хорхе Луис Борхес

ОМИР

Омир

Невидимите герои
на поемата „Илиада“

Още от школската скамейка сме научени да мислим, че “Илиада” e енциклопедия на древногръцкия живот. Изтървана някак между другото, думичката енциклопедия, променя зрителния ъгъл, под който поглеждаме към епическия поет, и завинаги затваря възможността за диалог. Още…

 

ТИПОГРАФИЯ

Local Fonts

Local Fonts

Local Fonts е сайт, посветен на типографията. В него ще намерите безплатни и платени шрифтове, старателно категоризирани според езика, който поддържат (български, руски, сръбски, гръцки), според типа на начертанията им (средновековни, декоративни, ръкописни), както и ценна информацията за историята на типографията и за изкуството на типографията. Още…

КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ

Константин-Кирил Философ

Изгубен в празника

Чувствам се изгубен в празника 24 май. Не споделям възторга на съгражданите си. Напротив, болно ми е и обидно. Чувствам се по същия начин, по който се чувствам, когато срещам атеисти да празнуват Великден. Празниците са различни. Има такива, които можеш да празнуваш без вяра в празника (8 март е такъв празник – можеш да го празнуваш по какъвто решиш начин или изобщо да не го празнуваш, защото самият празник няма ясно вътрешно самоопределение), но има и други, които губят смисъла си, ако изгубим от поглед същината им. Великден е единият такъв празник, а 24 май е другият. За Великден няма да говоря, защото дори покръстени по канона хора не са наясно какво точно празнуват на Великден, да не говорим за мнозинството, което е непокръстено… Но на 24 май няма разлика дали си покръстен или не. Нужно е единствено да си даваш сметка за историческата роля на Константин-Кирил Философ, на кирилската азбука и на знанието като цяло, за да имаш основание да празнуваш. Историческата роля на Константин-Кирил Философ е такава, че плурализмът в Европа и демократизмът по отношение на познанието започват с него. Ние, българите, не си даваме сметка за това и поради тази причина хората, които унищожаваха плурализма векове на ред в Европа, днес ни учат на плурализъм. Лошо е да забравяш уроците на историята, а още по-лошо е да я фалшифицираш. На 24 май българите трябва да се изправят пред Европа с усещането, че те са я научили що е то плурализъм и мултикултурализъм и защо плурализмът и мултикултурализмът имат незаменима историческа стойност. Още…

Стефан Пеев

 

Реклами